Mitä tiedämme hyvästä johtajuudesta?

Johtamisesta on julkaistu kirjallisuutta pilvin pimein, joten tutkimustietoa löytyy. Kuitenkin herää kysymys, ovatko opit siirtyneet käytäntöön?

Miksi johtamisesta ja johtajuudesta puhutaan ja  kirjoitetaan nykyään niin paljon? Pitääkö vanha sananlasku ’siitä puhe, mistä puute’, paikkansa tässäkin tapauksessa?

Ei välttämättä, sillä löytyy myös paljon hyvää johtajuutta, joka ei herätä raflaavia otsikoita ja yleistä keskustelua. Hyvä jää usein piiloon ja näkymättömäksi.
Toisaalta johtamisvalmennuksissa ja johtamiskirjallisuudessa puhutaan paljon johtajaan kohdistuvista odotuksista. Riskinä onkin, että hyvän johtajuuden määritteleminen alkaa kärsiä inflaatiota. Hyvän johtajuuden rinnalla tarvitaan myös hyviä työntekijätaitoja ja työyhteisötaitoja. Ne tukevat toisiaan.

Hyvä johtajuus on inhimillistä ihmisyyttä, reilua kohtelua ja arvostavaa, kuuntelevaa ja tarvittaessa jämäkkää vuorovaikutusta ja perustehtävän toteuttamiseen keskittyvää toiminnan organisointia ja ohjausta. Yksinkertaisista asioista ei tarvitse tehdä monimutkaisia…

Tällä sivustolla jäsennetään johtajuutta kokemusten,tarinoiden ja kirjalähteiden herättämien oivallusten avulla. Niitä voi lukea blogista, ja niihin voi myös ottaa kantaa ja kertoa omista kokemuksista ja näkemyksistä.

Sivustolla on myös lista suomenkielisestä johtamiskirjallisuudesta, joka voi tukea hyvän johtajuuden kehittymistä.  Sivustolta löytyy myös tukea johtajuuteen, tietoa siitä, miten johtajuutta ja työyhteisön toimivuutta ja työhyvinvointia voi kehittää.

Tervetuloa mukaan sivuston aktiiviseksi käyttäjäksi.